تشخیص چهره سیفر SAFR

Home > تشخیص چهره سیفر SAFR
نرم افزار تشخیص چهره SAFR


تشخیص چهره سیفر SAFR  قوی ترین نرم افزار تشخیص و شناسایی چهره در جهان با  دقت  99.87  درصد !

شرکت دانش پژوهان پایا افتخار دارد قوی ترینFaceRecognition جهان را برای اولین بار در ایران با گارانتی معتبر داخلی پیاده سازی و عملیاتی نماید.

تشخیص چهره SAFR تاییدیه های مهم جهانی از جمله سازمان استاندارد آمریکا را در کارنامه دارد

قابلیت های مهم تشخیص چهره SAFR از این قرارند:

  • دقت بالای ۹۹٫۸۷ درصد در صد میلی ثانیه
  • قابلیت یکپارچگی با اغلب نرم افزار های مدیریت تصاویر
  • سادگی پیاده سازی و اجرا
  • بومی سازی ایرانی

www.safr.com

شرکت دانش پژوهان پایا افتخار دارد قوی ترینFaceRecognition جهان را برای اولین بار در ایران با گارانتی معتبر داخلی پیاده سازی و عملیاتی نماید.

تشخیص چهره SAFR تاییدیه های مهم جهانی از جمله سازمان استاندارد آمریکا را در کارنامه دارد

قابلیت های مهم تشخیص چهره SAFR از این قرارند:

  • دقت بالای ۹۹٫۸۷ درصد در صد میلی ثانیه
  • قابلیت یکپارچگی با اغلب نرم افزار های مدیریت تصاویر
  • سادگی پیاده سازی و اجرا
  • بومی سازی ایرانی

www.safr.com

دقت بالای نرم افزار SAFR Face Recognition در صد میلی ثانیه:

تشخیص چهره سیفر SAFR از یادگیری عمیق برای کمک به تشخیص تیم های امنیتی استفاده می کند
زمانی که یک حادثه در حال اتفاق است با بررسی توسط اپراتور نظارت یا پاسخ فوری از یک افسر امنیتی در همان نزدیکی به حل مساله کمک می کند

این نرم افزار بسیار دقیق است ۹۹٫۸۷ درصد و قادر به تشخیص چهره ویدئوی زنده در کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه می باشد.

نرم افزار سیفر با نرم افزارهایی از قبیل :

Genetec security center

Xprotect miletone

Digifort

Avigilon

VideoInsight Panasonic

قابلیت یکپارچگی دارد و تشخیص چهره سیفر SAFR بطور کامل از این نرم افزار ها پشتیبانی می کند

شرکت دانش پژوهان پایا