نرم افزار تشخیص چهره SAFR

تشخیص چهره سیفر SAFR

تشخیص چهره سیفر SAFR  قوی ترین نرم افزار تشخیص و شناسایی چهره در جهان با  دقت  99.87  درصد ! شرکت …

شرکت دانش پژوهان پایا