کرک نرم افزار جنتک

نرم افزار جنتک Genetec Security Center

شرکت دانش پژوهان پایا کرک نرم افزارجنتک را با قیمتهای باور نکردنی عرضه می کند

کرک نرم افزار مایلستون

کرک نرم افزار مایلستون Xprotect Milestone 2020

مفتخریم با توجه به تحریم ها کرک نرم افزار مایلستون را با قیمتهای باور نکردنی در اختیار هموطنان قرار دهیم

شرکت دانش پژوهان پایا