کرک مایلستون Xprotect Milestone 2021

شرکت دانش پژوهان پایا کرک نرم افزار مایلستون را با قیمتهای باور نکردنی عرضه می کند   شرکت دانش پژوهان …

کرک نرم افزار مایلستون

کرک نرم افزار مایلستون Xprotect Milestone 2021

مفتخریم با توجه به تحریم ها کرک نرم افزار مایلستون را با قیمتهای باور نکردنی در اختیار هموطنان قرار دهیم

کرک نرم افزار جنتک

نرم افزار جنتک Genetec Security Center 5.10

شرکت دانش پژوهان پایا کرک نرم افزارجنتک را با قیمتهای باور نکردنی عرضه می کند

کرک آیمتیس Senstar

کرک نرم افزار آیمتیس Aimetis Symphoney

شرکت دانش پژوهان پایا کرک نرم افزار آیمتیس سمفونی را ارائه می کند

خدمات ما

تیم مهندسی فنی شرکت دانش پژوهان پایا علاوه بر امنیت نرم افزار و ارائه خدمات نرم افزار های دوربین مداربسته …

کرک نرم افزار مایلستون

کرک نرم افزار مایلستون Xprotect Milestone 2021

مفتخریم با توجه به تحریم ها کرک نرم افزار مایلستون را با قیمتهای باور نکردنی در اختیار هموطنان قرار دهیم

ادامه مطلب
کرک آیمتیس Senstar

کرک نرم افزار آیمتیس Aimetis Symphoney

شرکت دانش پژوهان پایا کرک نرم افزار آیمتیس سمفونی را ارائه می کند

ادامه مطلب
کرک نرم افزار جنتک

نرم افزار جنتک Genetec Security Center 5.10

شرکت دانش پژوهان پایا کرک نرم افزارجنتک را با قیمتهای باور نکردنی عرضه می کند

ادامه مطلب

کرک نرم افزار میراسیس Mirasys

شرکت دانش پژوهان پایا با رد تحریم ها مفتخر است لایسنس نرم افزار میراسیس را با گارانتی داخلی در اختیار هموطنان قرار دهد

ادامه مطلب
کرک نرم افزار مایلستون

کرک نرم افزار مایلستون Xprotect Milestone 2021

مفتخریم با توجه به تحریم ها کرک نرم افزار مایلستون را با قیمتهای باور نکردنی در اختیار هموطنان قرار دهیم

ادامه مطلب
کرک آیمتیس Senstar

کرک نرم افزار آیمتیس Aimetis Symphoney

شرکت دانش پژوهان پایا کرک نرم افزار آیمتیس سمفونی را ارائه می کند

ادامه مطلب
شرکت دانش پژوهان پایا