نرم افزار تشخیص چهره SAFR

تشخیص چهره سیفر SAFR

تشخیص چهره سیفر SAFR  قوی ترین نرم افزار تشخیص و شناسایی چهره در جهان با  دقت  99.87  درصد ! شرکت …

کرک نرم افزار مایلستون

کرک نرم افزار مایلستون Xprotect Milestone 2023

مفتخریم با توجه به تحریم ها کرک نرم افزار مایلستون را با قیمتهای باور نکردنی در اختیار هموطنان قرار دهیم

کرک نرم افزار جنتک

نرم افزار جنتک Genetec Security Center 5.12

شرکت دانش پژوهان پایا کرک نرم افزارجنتک را با قیمتهای باور نکردنی عرضه می کند

شرکت دانش پژوهان پایا